PSM-EN Sant Llorenš

Et convit a visitar

Mocions presentades al ple de l'ajuntament de 29 de setembre 4

psmsantllorenc | 19 Setembre, 2011 12:35

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

MOCIÓ SOBRE EL TREN DE LLEVANT

 

A les dècades dels anys 60 i 70 es va viure el progressiu tancament de la major part de la xarxa ferroviària de Mallorca, la qual havia arribat a comptar amb prop de 250 km d’extensió. La  implantació del vehicles motoritzats, la creixent xarxa de carreteres i l’ús cada cop més massiu del cotxe particular, va provocar que les autoritats de l’època renunciassin al tren com a mitjà de transport públic.

Mentre a les principals regions i països europeus es recuperaven antigues línies de tren i tramvia i es tornava a apostar estratègicament pel transport ferroviari, a la dècada dels 90, distints moviments ciutadans i ecologistes començaren a reivindicar un canvi de model de transport a la nostra illa. La insostenible quantitat de vehicles que circulen per les carreteres  –Balears és el territori de l’Estat espanyol amb més cotxes per habitant, molt per sobre la mitjana europea–, l’impacte territorial que ha causat l’execució de nombroses autopistes i vies d’alta capacitat, i la incidència que té en la salut i en el medi ambient l’emissió de gasos contaminants provinents de vehicles de transport, ha duit a bona part de la nostra societat a reclamar a les institucions la potenciació i diversificació del transport públic de Mallorca com a eina essencial per a un model de mobilitat més saludable, segur i sostenible.

L’any 2004 es va aprovar inicialment (aprovació definitiva 2006) el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears (PDSTIB). Aquest PDS preveu un ambiciós Pla de transport ferroviari, i entre les actuacions prioritàries hi figura la recuperació de la línia ferroviària Manacor-Artà i la seva extensió fins a Cala Rajada. De fet, el mateix PDST considera com a clars avantatges d’aquest corredor ferroviari la titularitat pública del seu traçat, la captació de grans fluxos de demanda turística i la importància del tren en la vertebració territorial de la comarca.

La reobertura de la línia Manacor-Artà és una antiga reclamació de la comarca de Llevant que ha unit ajuntaments, partits polítics, entitats ciutadanes, sectors econòmics i societat civil en general. Durant molts d’anys, milers de persones sortiren cada any a caminar per damunt les vies per a exigir a les administracions que el tren tornàs a circular per la comarca de Llevant.

En el mes d’octubre de 2008, el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears varen signar un conveni pel qual l’Estat espanyol es comprometia a finançar, per un valor de 443 M €, les infraestructures ferroviàries més importants previstes al PDSTIB, entre elles la recuperació de la línia Manacor-Artà i l’adquisició de les unitats mòbils corresponents. En aquest context, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat va iniciar aquest mateix any els estudis i el projecte per a la reobertura d’aquesta línia ferroviària. i a l’any 2010 es van iniciar les obres.

 

 

 

Els estudis de demanda realitzats pel Consorci de Transports de Mallorca (2009)  i el que recull el mateix PDSTIB de l’any 2004 coincideixen a assenyalar que la línia Manacor–Artà, amb connexió amb l’actual estació de Manacor, tendria entre 375.000 i 600.000 usuaris els primers anys i que, una vegada acabada la línia fins a Cala Rajada, en tendria entre 600.000 i 1 milió , demanda semblant a la que té el tram Inca-Manacor i a la que té bona part de la xarxa ferroviària de la Península. Aquests estudis destaquen la importància del turisme, la potencialitat de les connexions bus+tren i el servei a tota la comarca.

La paralització de les obres del tram-trem de Llevant anunciada recentment pel Govern de les Illes Balears suposa un greu perjudici per a la comarca de Llevant, en privar-la de gaudir d’una infraestructura de transport altament demandada i de la possibilitat d’avançar en la seva vertebració territorial i econòmica; es perden llocs de feina directes i indirectes en el sector de la construcció; i es renuncia a una alternativa cap a una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

D’altra banda, resulta inadmissible que el Govern de les Illes Balears renunciï a desplegar i exigir a l’Estat el compliment del conveni ferroviari de l’any 2008. Les Illes Balears han reivindicat històricament inversions en transport ferroviari, fins i tot la potenciació d’aquest transport era menció explícita del Règim Especial. Els diferents governs estatals han invertit milers de milions d’euros en xarxa ferroviària, especialment línies d’alta velocitat. A tall de mostra, abans de l’estiu el Govern espanyol acaba de licitar l’extensió de l’AVE de Madrid a Extremadura per valor de més de 3.800 milions d’euros. La discriminació històrica de les Illes Balears pel que fa a inversions en transport públic ha estat un fet durant molts d’anys.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar adopta els següents 

ACORDS

1. Instar el Govern de l’Estat a complir lleialment el Conveni Ferroviari signat l’any 2008 i instar el Govern de les Illes Balears a exhaurir totes les vies, jurídiques i polítiques, per exigir el compliment del conveni, sense renunciar en absolut al seu complet desenvolupament.

 

2. Instar el Govern de les Illes Balears a continuar amb les obres i projectes de reobertura de la línia ferroviària entre Manacor i Artà i a prosseguir amb els estudis per a l’ampliació de la xarxa ferroviària des d’Artà fins Cala Rajada.

 

 

 

 

Sant Llorenç, 7 de  setembre de 2011.

 

 

 

 

 

Dolors Sánchez Márquez.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris

Publica el teu comentari.