PSM-EN Sant Llorenš

Et convit a visitar

Mocions presentades al ple de l'ajuntament de 29 de setembre 2

psmsantllorenc | 19 Setembre, 2011 12:31

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

M O C I Ó  SOBRE REQUISIT DEL CATALÀ A L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

 

El Govern de les Illes Balears ha obert un període de consultes prèvies a la modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, amb l’únic objectiu de suprimir com a requisit d’accés a la funció pública el coneixement de la llengua catalana.

 

L’article 14 de l’Estatut preveu com a drets dels ciutadans els d’“accedir a la funció pública en condicions d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i capacitat” i el de “dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”.

 

Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, fan èmfasi en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les llengües oficials, i en l'obligació de l'Administració d'atendre el ciutadà en la llengua oficial en què ho sol·liciti. En concret, l’article 56 disposa que "les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves competències, hauran de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per  cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que gaudeixin de dues llengües oficials”.

És evident que exigir com a requisit d’accés la capacitat d’estar en disposició d'atendre els ciutadans que s'expressen en català és la única manera, la més senzilla, raonable i econòmica, de garantir que tothom pugui ser atès en la llengua oficial que desitgi, i que, en cas contrari, s’ocasionarà al ciutadà una greu pertorbació al seu dret a utilitzar el català amb plena normalitat quan es relaciona amb l’Administració.

Així doncs, l’avantprojecte no s'ajusta a normativa d’ordre superior, per jerarquia i per competència, i suposa una passa enrere en la garantia de la igualtat dels ciutadans davant la llei en matèria lingüística, no protegeix el tracte comú dels ciutadans davant l'Administració pública, ni la creació de les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant a drets lingüístics, així com a la normalització progressiva de la llengua catalana. De fet, la proposta suposa un escarni a l’oficialitat de la llengua catalana a les Illes Balears, una regressió en el tractament de  la llengua pròpia, i les persones que la parlen, sense precedents des de la democràcia i l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i romp el consens en matèria de política lingüística que queda reflectit en la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l’any 1986.

Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser l'únic lloc del món en què no s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i pròpia d'aquell lloc,

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar adopta els següents:

 

ACORDS

 

Primer.- L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar considera imprescindible que el coneixement del català sigui un requisit per accedir a l’Administració autonòmica de les Illes Balears.

 

Segon.- L’Ajuntament  insta al Govern de les Illes Balears a retirar l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears que pretén eliminar el requisit de coneixement del català per accedir a l’Administració autonòmica.

 

Tercer.- L'Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears a promoure les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat.

 

 

 

Sant Llorenç, 7 de  setembre de 2011.

 

 

 

Dolors Sánchez Márquez.

 

Categoria: General. Comentaris: (3). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comparteix

Comentaris

  1. 1. radyo dinle  |  25-07-2012 a les 12:10

    nice blog

  2. 2. mŘzik dinle  |  25-07-2012 a les 12:11

    muzik dinle

  3. 3. radyo dinle  |  25-07-2012 a les 12:11

    radyo dinle

Publica el teu comentari.