PSM-EN Sant Llorenš

Et convit a visitar

Mociˇ del PSM sobre els sous dels regidors

psmsantllorenc | 24 Juny, 2011 11:04

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

Dolors Sánchez Márquez, en representació del grup PSM-EN presenta la següent moció per a ser debatuda i aprovada al proper plenari.

 

“ Insta a l’equip de govern :

 

Que davant l’endeutament municipal i en un moment de crisi econòmica generalitzada sigui auster a l’hora d’aprovar les retribucions dels regidors.

 

Que, una vegada establertes les dedicacions, sigui honrat i es compleixin realment els horaris de feina segons el percentatge de sou que tenguin assignat.

 

Que sigui transparent en la gestió econòmica dels doblers municipals, inclosa la de l’empresa municipal Bellver SA”.

 

 Sant Llorenç a 18 de juny de 2011.

 

 

Dolors Sánchez Márquez.

 

Sr. Batle.  Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Decret d'atribucions

psmsantllorenc | 17 Juny, 2011 20:18

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

Decret d'atribucions de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Sant LLorenç des Cardassar


 

RESOLUCIÓ DEL BATLE NÚM. 158/2011

DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS

 

Mateu Puigròs Sureda, batle de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,

 

En virtut del que disposa l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

 

RESOLC:

 

Primer. Delegar a favor de la regidora Maria Galmés Mesquida les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees de DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT, amb les matèries de benestar social i igualtat; economia, gestió i control de compres; supervisió de Tresoreria i Recaptació; activitats innòcues, permanents majors i menors i no permanents.

 

Segon. Delegar a favor del regidor Joan Santandreu Servera les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees de DELEGACIÓ DE LA ZONA COSTANERA I DELEGAT DE SALUT, SANITAT I CONSUM, amb les matèries de delegació de la zona costanera; salut, sanitat i consum; el seguiment i control de les  empreses municipals i concessionàries de serveis en l’àmbit de la zona costanera i seguiment de les obres municipals.

 (Segueix)

Posted in General. Comentaris: (1). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Possesiˇ del cÓrrec de regidora a l'ajuntament

psmsantllorenc | 17 Juny, 2011 20:16

| del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

El passat dia 11 de juny la regidora del PSM-EN, Dolors Sánchez, prengué possessió del seu càrrec. El PSM-EN exercirà tasques d'oposició a l'Ajuntament.

Posted in General. Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent